Author :

การลงทุนของจีนมักซื้อความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

การลงทุนของจีนมักซื้อความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
ฮามิด เซลแลก จีนดำเนินการให้ได้มาซึ่งความร่วมมือและสร้างความพึงพอใจจากประเทศเล็ก ๆ โดยการให้สัญญาด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจ มิเช่นนั้นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการที่แข็งกร้าวในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว นักวิเคราะห์ทะเลจีนใต้โต้แย้งว่า จีนใช้กำลังซื้อของตนในการชักจูงประเทศที่เล็กกว่าให้ยอมจำนนโดยการผสมผสานของข้อตกลงการลงทุนทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังเช่นที่โครงการ “หนึ่งแถบ...