กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมมือกันกวาดล้างยาเสพติด

กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมมือกันกวาดล้างยาเสพติด

ทอม แอบกี

สมาชิก 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทำงานร่วมกันเพื่อทำการจับกุมสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เฮโรอีนและกัญชาขนานใหญ่ โดยร่วมมือในโครงการอันหลากหลายเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและหยุดการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยึดยาเสพติดมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่บรรลุหลักปฏิบัติขั้นเด็ดขาดของสมาคมในการกำจัดยาเสพติดให้สิ้นซาก

ที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีของประเทศอาเซียนที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติด หัวหน้าหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและคณะผู้แทน ร่วมหารือกับ พล.ท. เลอ คี วัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามซึ่งเป็นประธานการประชุม

พล.ท. เลอกล่าวในแถลงการณ์ฉบับทางการว่าตนทราบถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจากการผลิตและการค้ายาเสพติด ตามที่เห็นได้จาก “การจับกุมยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างเป็นประวัติการณ์หลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นโดยสารกดประสาทใหม่ และการใช้อินเทอร์เน็ตและพัสดุไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกกิจกรรมทางยาเสพติด”

รายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมยาเสพติดตรั้งสำคัญ ๆ ในประเทศอาเซียนใน พ.ศ. 2561 ได้แก่ การจับกุมเมทแอมเฟตามีนมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 99 ล้านบาท) ในอินโดนีเซียที่ถูกลักลอบนำเข้าทางทะเลจากสิงคโปร์ในเดือนมกราคม การจับกุมเฮโรอีนมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 82.5 ล้านบาท) ในเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ เมทแอมเฟตามีนหลายพันเม็ดและกัญชาหลายกิโลกรัมที่ถูกจับกุมโดยตำรวจท่าอากาศยานในประเทศสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคม และเมทแอมเฟตามีนมูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 16.5 ล้านบาท) ที่จะส่งไปเกาหลีใต้ถูกยึดได้ที่สนามบินมาเลเซียในเดือนสิงหาคม

พล.ท. เลอกล่าวเสริมว่ารัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ ชื่นชมความร่วมมือของอาเซียน เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน โครงการความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน และเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสในแต่ละปีเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดของอาเซียนเพื่อทบทวนความพยายามของกลุ่มทำงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาด้านการป้องกัน การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ การบังคับใช้กฎหมาย การวิจัย และการพัฒนาทางเลือก และเพื่อริเริ่มโครงการใหม่ ๆ

โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียนเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2553 “เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานร่วมกันและการสืบสวนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง กรณีการตรวจพบการค้ายาเสพติดมากขึ้นผ่านทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ” โครงการความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียนจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันที่ท่าเรือนานาชาติและจุดตรวจทางน้ำ ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียนเปิดตัวใน พ.ศ. 2557 เป็นพื้นที่การประสานงานสำหรับหน่วยงานควบคุมยาเสพติดเพื่อทำงานในกรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะในการพัฒนาฐานข้อมูลกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของประเทศอาเซียน เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2558 เพื่อประสานงานจุดมุ่งเน้นการควบคุมยาเสพติดระดับชาติของประเทศอาเซียน

บรรดารัฐมนตรีที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดได้ยืนยันนโยบายการกำจัดการค้ายาเสพติดขั้นเด็ดขาดในประเทศของตน พล.ท. เลอกล่าว “สิ่งนี้จะช่วยให้ประชาชนและชุมชนของเรามีสังคมที่ปลอดการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและผลกระทบในทางร้าย” พล.ท. เลอกล่าว “อาเซียนต้องแน่วแน่ในจุดยืนของเรา แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายยาเสพติดในส่วนอื่น ๆ ของโลกจะสนับสนุนการนิรโทษกรรมหรือการทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย”

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัมรายงานจากประเทศสิงคโปร์

หุ้น