• Home »
  • ติดอันดับ »
  • การฝึกของกองทัพปลดปล่อยประชาชน อาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโจมตีสหรัฐฯ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม
การฝึกของกองทัพปลดปล่อยประชาชน อาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโจมตีสหรัฐฯ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม

การฝึกของกองทัพปลดปล่อยประชาชน อาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโจมตีสหรัฐฯ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาปฏิบัติการทิ้งระเบิดเหนือน้ำที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลจากจีนมากที่สุด ซึ่งอาจประกอบด้วยการโจมตีสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจากรายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ

“ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการทิ้งระเบิดเหนือน้ำ โดยเพิ่มพูนประสบการณ์ในภูมิภาคทางทะเลที่สำคัญ และน่าจะเป็นฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีสหรัฐฯ และเป้าหมายที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ” ตามที่ระบุใน “รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการพัฒนาการด้านทหารและความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ทั้งนี้ “พื้นที่ทางทะเลที่สำคัญ” ได้แก่ น่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทอย่างทะเลจีนใต้ โดยจีนยังคงดำเนินการสร้างด่านทหารชั้นนอกในน่านน้ำแห่งนี้ต่อไปแม้จะมีการอ้างสิทธิในอาณาเขตนี้จากประเทศอื่น ๆ ก็ตาม (ภาพ: บุคลากรกองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าร่วมการแสดงแสนยานุภาพในทะเลจีนใต้ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561)

เอกสารทางทหารของจีนเน้นยุทธศาสตร์สำหรับกองทัพปลดปล่อยประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของจีนในต่างแดน โดยเน้นย้ำความเหนือกว่าด้านมิติทางทะเลและข้อมูล ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ และปฏิบัติการเคลื่อนกำลังพลระยะไกล รวมถึงอวกาศและไซเบอร์ รายงานประจำปีดังกล่าวระบุ

รายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการทหารในปัจจุบันและที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตของกองทัพปลดปล่อยประชาชน อีกทั้งหลักการและแนวโน้มของการพัฒนาของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทางการทหารของจีน นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังประเมินองค์กรทางทหารและหลักการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาในด้านดังกล่าวในช่วง 20 ปีข้างหน้านี้ และวิเคราะ์ห์ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในด้านความมั่นคง โดยผ่านทางการติดต่อระหว่างกองทัพของทั้งสหรัฐฯ และจีน และยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในความสัมพันธ์และความร่วมมือในลักษณะนี้ในอนาคต

“ความทะเยอทะยานของจีนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองประโยชน์การใช้งานทั้งด้านการทหารและพลเรือนเริ่มปรากฏมากขึ้นในภาคส่วนการค้า” รายงานระบุ “นั่นหมายความว่า ความพยายามของจีนที่จะรวบรวมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคส่วนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองประโยชน์การใช้งานทั้งด้านการทหารและพลเรือนตามที่จีนได้กล่าวเน้นถึง จะเกี่ยวเนื่องกับอำนาจทางการทหารของจีนในหลายทศวรรษข้างหน้า”

ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณขั้นสูงซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบและทดสอบอาวุธ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตอาวุธ อีกทั้งวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาระบบอาวุธต่าง ๆ รายงานระบุ

เมื่อ พ.ศ. 2560 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สั่งการให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนเร่งปฏิบัติการ โดยกล่าวว่าจีนต้องการกองทัพที่มีความพร้อมในการ “ต่อสู้และเอาชนะ” สงครามต่าง ๆ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะสเตรตส์ไทมส์ รายงานของกระทรวงกลาโหมเรียกการปรับโครงสร้างกองกำลังของกองทัพปลดปล่อยประชาชนว่าเป็นการปรับโครงสร้างที่ “ครอบคลุมที่สุด” ตั้งแต่กองทัพปลดปล่อยประชาชนเคยทำมา

นายสีและผู้นำจีนคนอื่น ๆ ได้จัดให้สองทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เห็นภาพของจีนที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองยังคงมีวิวัฒนาการต่อไปภายใต้การนำของนายสี ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ยังคงเฝ้าระวังและบันทึกพัฒนาการเหล่านี้ระหว่างที่ใช้ความพยายามในการสื่อสารกับจีน และกระตุ้นให้นายสีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

หุ้น