คำสัญญาต่อปาเลา

คำสัญญาต่อปาเลา

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนปาเลา ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องลงนามในสัญญาว่าจะให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทางการหวังว่าจะช่วยป้องกันการทำลายระบบนิเวศอันเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว

“คำสัญญาต่อปาเลา” ซึ่งมีการระบุว่าปาเลาเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้วิธีนี้ จะถูกประทับลงบนหนังสือเดินทางของผู้มาเยือนประเทศและทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาทันทีที่เดินทางมาถึงปาเลา ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่กึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่น

เนื้อหาบางส่วนในสัญญาระบุว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาในฐานะผู้มาเยือนประเทศว่าจะปกป้องและอนุรักษ์เกาะบ้านเกิดที่สวยงามของท่าน” และ “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะก้าวย่างเบา ๆ ทำทุกอย่างด้วยความอ่อนโยน และสำรวจสถานที่ด้วยความใส่ใจ”

น้ำที่ใสราวกระจก ปะการังที่สวยงามและสิ่งมีชีวิตในทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปาเลาเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก และครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

สัญญาเชิงสัญลักษณ์นี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเด็ก ๆ ในปาเลา และนายทอมมี เรเมงเกเซา ประธานาธิบดีปาเลากล่าวว่า นั่นเป็นเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้ชาวปาเลารุ่นต่อ ๆ ไป

“การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหัวใจของวัฒนธรรมปาเลา” นายเรเมงเกเซากล่าว “เราต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมของเราในการดำรงชีวิต และหากประเทศที่งดงามของเราต้องสูญเสียธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เราก็จะเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่จะได้ชื่นชมทั้งความงามของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้” ใน พ.ศ. 2559 ปาเลาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ 150,000 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 70 จาก พ.ศ. 2553 และประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 20,000 คนแห่งนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

หุ้น