• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ญี่ปุ่นและเวียดนามให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหม
ญี่ปุ่นและเวียดนามให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหม

ญี่ปุ่นและเวียดนามให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหม

ฟีลิกซ์ คิม

ในปีที่ญี่ปุ่นและเวียดนามเฉลิมฉลองวันครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตทวิภาคี ทั้งสองประเทศใช้เวลากว่าครึ่งปีของ พ.ศ. 2561 ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมด้วยการประชุมทางทหารระดับสูง

การลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมเรื่องความสัมพันธ์ด้านกลาโหมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ หลังจากการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมและทำกิจกรรมด้านกลาโหมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรมในภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ

ผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งด้านอาณาเขตทางทะเลซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก การป้องกันการแผ่ขยายของนิวเคลียร์ เสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก และมาตรการความร่วมมือหลายมาตรการ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกองทัพประชาชน ซึ่งเป็นสำนักข่าวอย่างเป็นทางการของกองทัพเวียดนาม

ในการประชุมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “การสร้างระบบที่มั่นคง เสรีและเปิดกว้างในอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ” รวมถึงความจำเป็นของทุกประเทศในการปฏิบัติตามอาณัติที่กำหนดโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

รัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลเวียดนามได้กล่าวหาสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าได้ละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลโดยการอ้างสิทธิทางอาณาเขตในน่านน้ำนอกชายฝั่งของทั้งสองประเทศ (ภาพ: นายเจิ่น ดั่ย กวาง ประธานาธิบดีเวียดนาม (ซ้าย) เข้าร่วมการแถลงข่าวพร้อมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561)

ในการลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ฉบับนี้ พล.อ. โง ซวน หลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และนายอิตสึโนริ โอโนะเดระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ได้กำหนดข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางทหาร ความร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ และการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในด้านการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและความมั่นคงทางไซเบอร์

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญยิ่งสำหรับเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ทหารและความมั่นคงทางทะเล หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของกองทัพประชาชนเวียดนามรายงาน “เวียดนามยินดีต้อนรับเรือและเรือรบของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นสู่ท่าเรือของตน ทั้งการเยี่ยมเยือนทั่วไปและการเยี่ยมเยือนเพื่อจุดประสงค์ทางเทคนิค”

ในการประชุมกลาโหมระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่นครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทั้งสองประเทศได้ยืนยันความประสงค์ในความร่วมมือตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ และยกย่อง “ความก้าวหน้าอันโดดเด่นที่เห็นได้จากการเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนในหลายระดับ”

นายกวางและนายอาเบะได้ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อสิ้นสุดการประชุมสุดยอดของทั้งสองเมื่อเดือนมิถุนายน โดยให้คำมั่นว่าจะสร้างเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ “ผู้นำทั้งสองยืนยันว่าจะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลต่อไป โดยรวมถึงการเยี่ยมเยือนของเรือจากกองกำลังป้องกันชายฝั่งญี่ปุ่น” แถลงการณ์ระบุ “นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้กล่าวถึงความตั้งใจของญี่ปุ่นที่จะดำเนินการช่วยเหลือเวียดนามต่อไปในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล”

นายฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หุ้น