นานาทัศนะ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สองของ พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ประเทศในอินโดแปซิฟิกยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ โดยรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐาน มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ พันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาค โดยการป้องกันไม่ให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและเกิดซ้ำ และโดยการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่

พ.อ. อาร์ต ตูลัก (เกษียณอายุราชการ) แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ได้กำหนดประเด็นสำหรับนิตยสาร ฟอรัม ฉบับนี้ โดยเรียกร้องให้มีวิธีการใหม่ ๆ ในการป้องปราม เนื่องจากวิธีการแบบเดิมส่วนใหญ่ล้มเหลวในการปราบปรามการแพร่กระจายของสงครามลูกผสม พ.อ. ตูลักกล่าวว่า การพิชิตดินแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ของจีน และการยึดครองดินแดนอธิปไตยยูเครนในไครเมียของรัสเซียเป็นตัวอย่างที่เด่นชัด หลังจากใช้ยุทธวิธีแบบลูกผสมต่าง ๆ ตั้งแต่การมอบอำนาจไปจนถึงการโฆษณาชวนเชื่อใน “พื้นที่สีเทา” ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างสันติภาพและวิกฤตแล้ว ระบอบเผด็จการเหล่านี้ก็นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพไปใช้เพื่อยึดครองและถือผลประโยชน์ในดินแดนของตน พ.อ. ตูลักอภิปรายถึงความท้าทายของการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพในปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมของข้อมูลในปัจจุบัน และสิ่งที่สงครามลูกผสมแสดงออกมามีความหมายต่อดุลอำนาจในภูมิภาคในอนาคต

บทความอื่น ๆ ในฉบับนี้เขียนขึ้นบนสมมติฐานที่ว่าสงครามลูกผสมยังคงทำให้ความมั่นคงระดับภูมิภาคมีความซับซ้อนต่อไป ส่วนหนึ่งของการสืบสวนจะสืบหาว่าจีนกลายเป็นผู้ก่อเหตุจารกรรมทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างไร (สงครามลูกผสมรูปแบบหนึ่ง) รวมถึงวิธีการทั้งหมดในการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และข้อมูลทางเทคนิคที่กระตุ้นความเป็นปรปักษ์ทางการเมือง บทความที่กระตุ้นให้เกิดความคิดอีกบทความหนึ่งมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนสามารถทำเพื่อต่อต้านการคุกคามและการบีบบังคับของจีนในแปซิฟิกใต้ อีกทั้งในฉบับนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของปฏิบัติการแบบหลายมิติในมหานคร

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะกระตุ้นการสนทนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง และผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันมุมมองของท่าน

หุ้น