นานาทัศนะ

นานาทัศนะ

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิิิดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สองของ พ.ศ. 2561 ซึ่งฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การกำหนดวิธีการตอบสนองของกองทัพและองค์กรความมั่นคงต่าง ๆ ต่อความท้าทายในภูมิภาค ฟอรัม ฉบับนี้จะเป็นฉบับอำลาของผม เนื่องจากผมจะเกษียณอายุราชการจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน ผมขอต้อนรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อจากผม นั่นก็คือ พล.ร.อ. ฟิล เดวิดสัน ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการคนที่ 25 ขอกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก เมื่อ ฟอรัม ฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์

ฉบับนี้จะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวแห่งความสำเร็จในฟิลิปปินส์ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณเตือนสำหรับรัฐบาลและกองทัพต่าง ๆ ทั้งหมดในอินโดแปซิฟิกด้วยเช่นกัน ผู้นำมากมายมีความหวาดกลัวมานานว่าบรรดานักรบที่เข้าร่วมกับรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ไอซิส) อาจพยายามจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นในภูมิภาคนี้เนื่องจากกลุ่มไอซิสได้ถูกขับไล่ออกจากตะวันออกกลาง กองทัพฟิลิปปินส์รับรู้สัญญาณของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังกล่าวในภาคใต้ของฟิลิปปินส์อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็นจริงเมื่อปีที่แล้ว เมื่อกลุ่มหัวรุนแรงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสได้เข้ายึดเมืองมาราวี กองทัพฟิลิปปินส์ได้ต่อสู้เป็นเวลาห้าเดือนเพื่อยึดอำนาจกลับคืนมา โดยภารกิจนี้บรรลุผลสำเร็จในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 หลังจากที่มีการสังหารสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงกว่า 900 รายและสามารถชะลอการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในอินโดแปซิฟิก

แม้กองทัพฟิลิปปินส์จะคอยระแวดระวังอยู่เสมอ แต่การก่อความไม่สงบที่ถูกปราบปรามในฟิลิปปินส์ก็แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงโดยใช้แนวทางความร่วมมือของคนทั้งชาติ ซึ่งได้แก่ความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศและความพยายามแบบพหุภาคี

ในบทความเพิ่มเติม พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) เอมมานูเอล ที. บอทิสตา ได้กล่าวถึงข้อดีของแผนรักษาสันติภาพและความมั่นคงภายในของฟิลิปปินส์ หรือที่เรียกว่าบายานิฮัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ร่วมกันในเรื่องความมั่นคงซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพและความมั่นคง เนื่องจากภัยคุกคามต่าง ๆ นั้นอยู่เหนือการควบคุมของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น พล.อ. บอทิสตาจึงชี้ให้เห็นว่าหลักนิยมและบทเรียนของบายานิฮันอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก

นอกเหนือจากฟิลิปปินส์ ฟอรัม ฉบับนี้ยังมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะกำลังร่วมมือกันในการบริหารจัดการอาร์กติก แต่การกระทำบางอย่าง เช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและการนำกำลังทหารเข้าไปประจำการในภูมิภาคก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคง ในขณะเดียวกัน เมื่อศรีลังกาเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเดินเรือ ภัยคุกคามความมั่นคงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน บทความอีกเรื่องหนึ่งจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสต่าง ๆ สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการส่งเสริมเสถียรภาพและความสงบสุขในบรรดาประเทศที่เป็นเกาะในแปซิฟิก

ผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับหลาย ๆ ท่านในภูมิภาคต่อไป และหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมเชื่อว่า พล.ร.อ. เดวิดสันยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก

หุ้น