นิวซีแลนด์: ทวีปที่ สาบสูญ

นิวซีแลนด์: ทวีปที่ สาบสูญ

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ว่า นิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนทวีปที่ไม่เป็นที่รู้จักก่อนหน้านี้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ ทวีปแห่งนี้ถูกขนานนามว่า “ซีแลนเดีย”

บรรดานักวิจัยระบุว่า ซีแลนเดียเป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวและผ่านเกณฑ์ทุกข้อเช่นเดียวกับอีกเจ็ดทวีปบนโลก กล่าวคือ มีระดับความสูงเหนือกว่าพื้นที่โดยรอบ มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น มีอาณาบริเวณที่แน่นอน และมีแผ่นเปลือกโลกที่หนากว่าพื้นมหาสมุทร

ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร จีเอสเอ ทูเดย์ ของสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา นักวิจัยระบุว่าซีแลนเดียมีพื้นที่ราว 5 ล้านตารางกิโลเมตร และจมอยู่ใต้น้ำถึงร้อยละ 94 นักวิจัยระบุว่าทวีปซีแลนเดียครอบคลุมผืนดินหลักสามแห่ง ได้แก่ เกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ และนิวคาลิโดเนียที่อยู่ทางทิศเหนือ

นักวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันวิจัย จีเอ็นเอส ไซเอนซ์ ของทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งซีแลนเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปขนาดใหญ่ชื่อกอนด์วานา ก่อนที่จะแยกตัวออกมาเมื่อราว ๆ 100 ล้านปีก่อน “การจัดให้ซีแลนเดียมีฐานะเป็นทวีป จะมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการเป็นเพียงแค่ชื่อเฉย ๆ” งานวิจัยระบุ “การที่ทวีปหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำแต่ไม่แยกตัวออกจากกัน ทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการยึดเกาะและการแยกออกจากกันของเปลือกโลกภาคพื้นทวีป”

นายนิค มอร์ติเมอร์ นักวิจัยหลักระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทวีปซีแลนเดียมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่าความพยายามของคนเหล่านี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปซีแลนเดียจมอยู่ใต้ทะเล “ถ้าเราสามารถเปิดก๊อกให้น้ำไหลออกจากมหาสมุทรได้ ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีทั้งเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวและทวีปขนาดใหญ่ที่ยกตัวขึ้นสูงเหนือน้ำ” นายมอร์ติเมอร์กล่าว

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

หุ้น