• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ประเทศสมาชิกอาเซียนกระชับความร่วมมือผ่านวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
ประเทศสมาชิกอาเซียนกระชับความร่วมมือผ่านวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

ประเทศสมาชิกอาเซียนกระชับความร่วมมือผ่านวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

ตัวแทนจาก 10 ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน รวมตัวกันที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อเดินหน้าหารือเรื่องความร่วมมือที่ดีขึ้นและการให้ความสำคัญมากขึ้นกับประชาชนของประเทศที่ตนเป็นตัวแทน

การเจรจาครั้งนี้มุ่งเน้นที่วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 2025 ซึ่งเป็นแผนการ 10 ปีในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการเมือง การบูรณาการทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์

ระหว่างการประชุมเมื่อเดือนเมษายน เลขาธิการอาเซียนให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 150 คนซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชน ภาคประชาสังคม สตรี ภาคธุรกิจ และสมาคมวิชาชีพอาเซียน (ภาพ: ผู้เข้าร่วมการประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถ่ายภาพร่วมกัน)

“จากความหลากหลายของหน่วยงานในอาเซียน รวมทั้งขอบเขตอันกว้างขวางที่หน่วยงานดังกล่าวครอบคลุม หน่วยงานในอาเซียนจึงมีบทบาทสำคัญที่สามารถดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจถึงความคล่องตัวและความครอบคลุมในขั้นตอนบูรณาการระดับภูมิภาคของเรา” ดร.เอเคพี ม็อคตาน จากประเทศอินโดนีเซีย รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายกิจการประชาคมและองค์กรกล่าว ตามรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ของอาเซียน

ผู้นำอาเซียนกล่าวว่า การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนคือกุญแจสำคัญของการสร้างประชาคม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เวียดนามนิวส์สำนักเลขาธิการอาเซียนดำเนินการสำรวจใน พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจิตสำนึกเกี่ยวกับอาเซียนและวัตถุประสงค์ของอาเซียนค่อนข้างต่ำเวียดนามนิวส์รายงาน

อาเซียนตั้งใจที่จะใช้องค์กรทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกให้ดีขึ้น กลุ่มทางสังคมเหล่านี้จะมีส่วนร่วมกับอาเซียนมากขึ้น และเป็นผู้ถ่ายทอดความต้องการด้านสังคมวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศสมาชิกแต่ละแห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้อาเซียนสร้างความร่วมมือและโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น

“ทุกสังคมล้วนต้องพัฒนาให้เจริญขึ้น ประชาคมอาเซียนก็เช่นกัน การดำเนินการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างของประชาคมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา” อาเซียนระบุในเว็บไซต์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

เป้าหมายของอาเซียนคือการจัดตั้งกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลอมรวมและผสานประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอันประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ อาเซียนระบุว่าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 “ยังเป็นวิสัยทัศน์ที่ช่วยให้ประชาชนในอาเซียนได้รับรู้และมีส่วนร่วม ตามทิศทางที่ผู้นำของอาเซียนกำหนดเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา”

หุ้น