ผู้เขียนบทความ

ด.ร. อเล็กซานเดอร์ โคโรเลฟ เป็นนักวิจัยของศูนย์เอเชียและโลกาภิวัตน์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หัวข้อวิจัยที่ ด.ร.โคโรเลฟให้ความสนใจคือ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิชาการเมืองเปรียบเทียบ นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอดีตประเทศสังคมนิยม การเมืองแห่งการปฏิรูปสังคม และทฤษฎีและการปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย ด.ร.โคโรเลฟได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยหนานไค วิทยาลัยการปกครองโจว เอินไหล และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 16


นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร บิสซิเนส อินเดีย ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เขาเขียนบทความหลากหลายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคง ความมั่นคงทางไซเบอร์ อวกาศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม กิจการต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและท่าเรือ และการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท นายบานาได้รับทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันที่ศูนย์อีสต์เวสต์ในรัฐฮาวาย เขาทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก/เลขานุการให้แก่คณะกรรมการสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 30 และ 36


นางเดบาลีนา โกชาล เป็นนักวิจัยที่ศูนย์เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยนอกภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไรในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ผลงานของเธอได้รับการเผยแพร่ไปทั่วอินโดเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก นางโกชาลได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาระหว่างประเทศจากสเตลลา มาริส คอลเลจ ในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย และอาศัยอยู่ในกรุงเดลี สำหรับ ฟอรัม ฉบับนี้ เธอเขียนบทความเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการป้องกันประเทศอินเดียและหน่วยงานด้านการพัฒนา อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 33


พ.ต. แพทริก แอปเปิลเกต เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ฝ่ายแผนการโจมตีทางอากาศ ที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ 613 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวางแผนการปฏิบัติการทางอากาศทั้งหมดของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติการเผชิญเหตุ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการปฏิบัติการฝึกประจำ พ.ต. แอปเปิลเกตเข้ารับราชการในกองทัพอากาศใน พ.ศ. 2547 และได้รับเหรียญตราเกียรติยศ เหรียญตราเชิดชูเกียรติ และรางวัลหน่วยปฏิบัติที่ดีเด่น พ.ต. แอปเปิลเกตเป็นเจ้าหน้าที่นำร่องอาวุโส เป็นผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนอาวุธกองทัพอากาศ และได้รับรางวัลพลโทโนวัก จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในปี พ.ศ. 2556 พ.ต. แอปเปิลเกตจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือในปี พ.ศ. 2559
อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42