ผู้เขียนบทความ

 

พล.อ. โรเบิร์ต ราบี. บราวน์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งเป็นผู้นำส่วนกำลังเหล่าทัพที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพบกสหรัฐฯ ก่อนที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พล.อ. บราวน์ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การรบผสมเหล่ากองทัพบกสหรัฐฯ ที่ค่ายลีเวนเวิร์ธ รัฐแคนซัส ในบทบาทนี้ พล.อ. บราวน์ได้เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือระหว่างการศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้นำ การสนับสนุนและการพัฒนาการฝึก ตลอดจนการพัฒนาและบูรณาการหลักนิยมที่กองทัพบกสหรัฐฯ ใช้ในการต่อสู้และชนะสงคราม  อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 38


พล.อ.ท. เจฟฟ์ แฮร์ริเจียน และ น.อ. แมกซ์ เอ็ม. มารอสโก ที่ 3 ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอากาศยานยุคที่ห้าซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการขยายกำลังอำนาจของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 พล.อ.ท. แฮร์ริเจียน เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในฐานะผู้บัญชาการกำลังรบร่วมทางอากาศของกองบัญชาการกลาง พล.อ.ท. แฮร์ริเจียนรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและดำเนินการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่เอเชียกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ 20 ประเทศ นอกเหนือจากการบังคับบัญชาในระดับเที่ยวบิน ฝูงบินและกองบินแล้ว พล.อ.ท. แฮร์ริเจียนได้ออกบินในภารกิจการสู้รบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจัสท์ คอส และปฏิบัติการพายุทะเลทราย น.อ. มารอสโกเป็นนักบิน เอฟ-22 แรปเตอร์ แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการการปฏิบัติการทางอากาศและพื้นที่ไซเบอร์ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศแปซิฟิก ฐานทัพร่วมเพิร์ลฮาร์เบอร์-ฮิกแคม ในรัฐฮาวาย น.อ. มารอสโกได้ออกบินในภารกิจการสู้รบหลายครั้งด้วยอากาศยาน เอฟ-15ซี ก่อนที่จะเปลี่ยนมาบินอากาศยาน เอฟ-22 น.อ. มารอสโกบังคับบัญชาฝูงบิน เอฟ-22 และก่อนหน้านี้ได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการที่ 325 ที่ฐานทัพอากาศทินดอลล์ ในรัฐฟลอริดา   อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 44


นางเดบาลินา โกซอล เป็นนักวิจัยที่ศูนย์เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยนอกภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไรในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ผลงานของเธอได้รับการเผยแพร่ไปทั่วอินโดเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก นางโกซอลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาการศึกษาระหว่างประเทศจากสเตลลา มาริส คอลเลจ ในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย และอาศัยอยู่ในกรุงเดลี สำหรับ ฟอรัม ฉบับนี้ นางโกซอลเขียนบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องปรามและความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างอินเดียและจีน     อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 54