ผู้เขียนบทความ

นางเอลินา นัวร์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงศึกษาของสถาบันยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษามาเลเซีย ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นสมาชิกคนสำคัญของคณะทำงานในโครงการการศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างสหรัฐฯ กับโลกอิสลามในช่วงปีแห่งการปลูกจิตสำนึกหลังเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันบรูคกิงส์ และยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงที่ศูนย์ศึกษาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ สถาบันนานาชาติศึกษามอนเทอเรย์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หัวข้อความสนใจในเชิงนโยบายของนางนัวร์ประกอบด้วย ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และมาเลเซีย การสงครามและความมั่นคงทางไซเบอร์ การปลูกฝังแนวคิดหัวรุนแรงและการก่อการร้าย และความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอำนาจ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 16


นายสิทธารถ ศรีวัสตาวา และ นายเจคอบ ดอยล์ เป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับผล กระทบของข้อตกลงทางการค้าต่อสิทธิมนุษยชนที่ตีพิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี้ นายศรีวัสตาวาเป็นนักข่าวอิสระ ที่ปรึกษาและนักเขียนในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เขาเขียนข่าวและบทความเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ ความมั่นคง การเมือง การป้องกันประเทศ พลังงาน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 20 ปีที่ประกอบอาชีพนักข่าว นายศรีวัสตาวาเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย และเนื้อหาที่เขาเขียนยังได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวางในหนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ ในเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา นายดอยล์เป็นผู้เขียนบทความประจำของ ฟอรัม และเป็นนักข่าวที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เขาได้เขียนบทความให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บูดาเปสต์ บิสซิเนส เจอร์นัล, เช็ก บิสซิเนส วีกลีย์ และ คอนสตรักชัน แอนด์ อินเวสต์เมนต์ เจอร์นัล เขาอยู่ที่ประเทศตุรกี อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42


น.อ. เชน อาร์นเดลล์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ฝ่ายความมุ่งมั่นและการปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 น.อ. อาร์นเดลล์เกิดที่เมืองตาอูรังกา ประเทศนิวซีแลนด์ และเข้ารับราชการในกองทัพเรือนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ. 2533 น.อ. อาร์นเดลล์จบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันประเทศออสเตรเลีย และได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยซัลฟ์ เรจินา เมืองนิวพอร์ต รัฐโรดไอแลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 46


นายสก็อต เดวารี เป็นนักวิเคราะห์อิสระที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก หัวข้อความสนใจของนายเดวารีประกอบด้วย ขีดความสามารถด้านกลาโหมของจีน ความมั่นคงของโลก อิทธิพลทางการเมืองและยุทธศาสตร์การป้องกัน ผลงานของเขาที่ผ่านมาได้แก่ การวิจัยที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในกรุงปักกิ่ง และการทำงานในประเทศจีน นาย เดวารีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเซตันฮอลล์ในสหรัฐฯ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 50