ผู้เขียนบทความ

พ.ท. ดร. ซัลการ์เนน แฮรอน นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกลาโหม กองทัพมาเลเซีย อีกทั้งยังทำงานร่วมกับโครงการฟื้นฟูสำหรับบุคลากรของกองทัพมาเลเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย พ.ท.ดร.แฮรอนเข้ารับราชการในกองทัพมาเลเซียในฐานะนักเรียนนายร้อยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้ทำงานในหน่วยทหารปืนใหญ่หลายหน่วยและเป็นครูฝึกพลยิงผู้ทรงคุณวุฒิ เขาเป็นสมาชิกองค์กรนอกภาครัฐต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมุ่งมั่นทำงานเพื่อต่อต้านลัทธิสุดโต่งและบำบัดฟื้นฟูอดีตผู้ก่อการร้าย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 10


นายโทมัส โกรุท ซามูเอล จากศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายในมาเลเซียแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลภายใต้ขอบเขตของกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ขอบเขตหลักในงานวิจัยของเขาครอบคลุมถึงการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายและการต่อต้านโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าว การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมในการก่อการร้ายของคนหนุ่มสาว นายโทมัสได้รับปริญญาเกียรตินิยมสาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และปริญญาโทสาขาการศึกษาด้านการป้องกันเชิงกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยแห่งมาเลเซีย เขากำลังศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับการปลูกฝังแนวคิดหัวรุนแรงในหมู่คนหนุ่มสาว อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 20


นายพรหม เชลลานีย์ เป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษายุทธศาสตร์ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยนโยบายประจำกรุงนิวเดลี และนักวิจัยที่วิทยาลัยโรเบิร์ต บอช ในกรุงเบอร์ลิน เขาเป็นผู้แต่งหนังสือ 9 เล่ม รวมถึง ช้างสารเอเชียและผืนน้ำ: สนามรบผืนใหม่ของเอเชีย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 30


ดร. มีมี วินน์ เบิร์ด ศาสตราจารย์แห่งศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และพม่า เศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก การพัฒนาเชิงองค์กรและการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีผลงานที่มุ่งให้ความสนใจกับปฏิบัติการร่วมระหว่างพลเรือนและทหาร การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ดร.เบิร์ดได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการบัญชีจากวิทยาลัยแคลร์มงต์ เเมคเคนนา และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวาย เธอได้ปริญญาเอกในด้านความเป็นผู้นำการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 40


นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร บิสเนสอินเดีย ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย งานเขียนของเขาครอบคลุมเรื่องความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและการท่า ตลอดจนการพัฒนาชนบทและเมือง นายบานาเป็นนักวิจัยทุนเจฟเฟอร์สันแห่งศูนย์อีสต์เวสต์ รัฐฮาวาย เขาดำรงตำแหน่งเหรัญญิก/เลขาธิการในคณะกรรมการของสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 46


นายโจเซฟ ดี. มาร์ติน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ บนเกาะฟอร์ดในเพิร์ลฮาร์เบอร์ รัฐฮาวาย เขากำกับดูแลการฝึก การศึกษา การวิจัยประยุกต์ การประสานงานพลเรือนและทหารในภูมิภาค และการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเหตุภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและการวางตำแหน่งหน้าที่ทั่วโลกในบัญชาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝ่ายกิจการด้านเสถียรภาพและมนุษยธรรม นายมาร์ตินได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอาวุโสในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ในวาระกลับคืนสู่ตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการของศูนย์ เขาเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ขณะเป็นทหารประจำการในตำแหน่งนาวาอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 50