ผู้เขียนบทความ

พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) เดวิด ชานาฮาน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความมั่นคงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เคอิโนะยูเอะ พ.อ. ชานาฮานให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาภาคการรักษาความมั่นคง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการบริหารจัดการความมั่นคงและความซับซ้อน พ.อ. ชานาฮานเข้ารับราชการในกองทัพบกสหรัฐฯ เป็นเวลา 30 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเสนาธิการและมีตำแหน่งสูงสุดคือเสนาธิการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้ พ.อ. ชานาฮานได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการประเมินบทบาทของกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 (เหตุวินาศกรรม 9/11) ในการกำหนดพื้นฐานให้กับหน่วยเฉพาะกิจร่วมเพื่อการป้องกันมาตุภูมิ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก กองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกยังได้สนับสนุนการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกอีกด้วย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 16


นางเอริกา ซัลลิแวน เป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาความคล่องแคล่วในอวกาศ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและโครงการป้องกันประเทศ ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอส อลามอส ในตำแหน่งนี้ นางซัลลิแวนได้ทำงานร่วมกับบุคลากรของกระทรวงกลาโหมมากมายที่เป็นผู้ใช้งานคิวบ์แซตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคิวบ์แซตของห้องปฏิบัติการ นางซัลลิแวนยังได้ทำงานในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการรักษาความมั่นคงทั่วโลก ใน พ.ศ. 2558 โครงการคิวบ์แซตได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โครงการนี้ยังได้รับรางวัลการปฏิงานยอดเยี่ยมจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอส อลามอส นางซัลลิแวนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโลโยลา แมรีเมาต์ ใน พ.ศ. 2543 โดยได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกใน พ.ศ. 2545 อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 22


นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร บิสซิเนส อินเดีย ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยได้เขียนบทความหลากหลายเกี่ยวกับการป้องกันและความมั่นคง ความมั่นคงทางไซเบอร์ อวกาศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม กิจการต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและท่าเรือ และการพัฒนาพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท นายบานาได้รับทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันเพื่อการศึกษาและการสัมมนาที่ศูนย์อีสต์เวสต์ ในรัฐฮาวาย และทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก/เลขานุการให้แก่คณะกรรมการสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 32


น.ท. ทอม อ็อกเดน เป็นผู้อำนวยการกรมยุทธศาสตร์โครงการ และผู้ช่วยพิเศษแห่งผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก น.ท. อ็อกเดนจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพเรือสหรัฐฯ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในสาขายุทธศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สำหรับการปฏิบัติงานทางเรือ น.ท. อ็อกเดนได้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือยูเอสเอส ดูลูท เรือยูเอสเอส พอล แฮมิลตัน เรือยูเอสเอส คิดด์ เรือยูเอสเอส โมไบล์ เบย์ และท้ายสุดคือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับกองและผู้บัญชาการเรือยูเอสเอส จุงฮุน ในเวลาต่อมา โดยได้นำเรือออกปฏิบัติภารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก สำหรับการปฏิบัติงานบนบก น.ท. อ็อกเดนได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานทางตอนใต้ในเมืองคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา โดยเป็นผู้นำการปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ตลอดจนอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือที่สาม น.ท. อ็อกเดนได้สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางทะเล อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 50