ผู้เขียนบทความ

พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) อาเธอร์ ตูลัก อยู่ที่คณะวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีจอร์เจีย โดยทำงานในสำนักงานเขตเพิร์ลซิตี้ประจำกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก เจ81 พ.อ. ตูลักเป็นรองประธานสมาคม โอลด์โครวส์ ประจำรัฐฮาวาย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านสงครามอิเล็คทรอ นิกส์และปฏิบัติการทางข้อมูล ทั้งยังประกอบอาชีพทางการทหารรวม 15 ปี โดยทำงานในด้านปฏิบัติการทางข้อมูล การพัฒนาหลักการ และภาคสนามในฐานะเจ้าหน้าฝ่ายอำนวยการซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานในบอสเนีย โคโซโว และอัฟกานิสถาน พ.อ. ตูลักทำหน้าที่ในกองทัพบก ศูนย์บัญชาการร่วมและพันธมิตรต่าง ๆ ในยุทธบริเวณส่วนกลาง ยุโรป และอินโดแปซิฟิก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 10


นายมาร์ค จูเลียน จบการศึกษาจากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติฝรั่งเศส กรุงปารีส ในระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษาและภาษาจีน นายจูเลียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักวิจัยทุนในประเทศ 2 ปี ที่ศูนย์เอเชียในกรุงปารีส งานวิจัยของนายจูเลียนมุ่งเน้นไปที่นโยบายด้านความมั่นคง กิจการทางทหาร และนโยบายต่างประเทศของจีน และหัวข้ออื่น ๆ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 24


น.อ. โรเบิร์ต ที. เฮนดริคสัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพลตอบโต้ เขตกองกำลังรักษาชายฝั่งที่ 14 กองกำลังรักษาชายฝั่งสหรัฐฯ โดยดูแลด้านการค้นหาและช่วยเหลือประจำวัน การบังคับใช้กฎหมาย การตอบสนองต่อมลพิษทางทะเล และปฏิบัติการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทั่วทั้งแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง ในฐานะทหารผ่านศึกของกองกำลังรักษาชายฝั่งสหรัฐฯ ที่ได้รับการประดับยศและปฏิบัติหน้าที่ถึง 37 ปี งานที่ได้รับมอบหมายบนฝั่ง ได้แก่ หัวหน้าฝึกสอนที่โรงเรียนการค้นหาและช่วยเหลือแห่งชาติ รองหัวหน้าโครงการบังคับใช้กฎหมายการประมงของกองกำลังรักษาชายฝั่งสหรัฐฯ และผู้ประสานงานกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42


พล. ท. จอห์น อาร์. บอสเวลล์ เสนาธิการกองทัพบกนิวซีแลนด์ เข้ารับราชการในกองทัพบกเมื่อ พ.ศ. 2527 และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง พล.ท. บอสเวลล์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับองค์การสหประชาชาติใน แองโกลา ติมอร์-เลสเต และตะวันออกกลาง และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ได้เดินทางไปยังอัฟกานิสถานในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งชาติและผู้บัญชาการหน่วยฟื้นฟูระดับจังหวัดของนิวซีแลนด์ บามยาน พล.ท. บอสเวลล์ได้รับเหรียญกล้าหาญเพื่อแสดงความยกย่องถึงการรับใช้ชาติของเขาที่นั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ท. บอสเวลล์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ (กองทัพบก ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) รักษาการแทนรองผู้บัญชาการกองทัพบก (เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2555) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานกองบัญชาการกองกำลังร่วม (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557) และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หลังจากเข้าร่วมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของอินเดีย) อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 46


นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร บิสซิเนสอินเดีย ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย งานเขียนของเขาครอบคลุมเรื่องความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและการท่า ตลอดจนการพัฒนาชนบทและเมือง นายบานาเป็นนักวิจัยทุนเจฟเฟอร์สันแห่งศูนย์อีสต์เวสต์ รัฐฮาวาย เขาดำรงตำแหน่งเหรัญญิก/เลขาธิการในคณะกรรมการของสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 54