พฤติกรรมที่ไม่ สามารถคาดเดาได้

พฤติกรรมที่ไม่ สามารถคาดเดาได้

กองกำลังร่วมพิจารณาว่าการสู้รบแบบหลายมิติเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคต

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

การแพร่กระจายเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงทั่วโลกได้ลดทอนความได้เปรียบที่สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรทางทหารมีมานานหลายสิบปีลงในระดับหนึ่ง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ประโยชน์จากมิติทางอากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศและพื้นที่ไซเบอร์ในเชิงคุกคาม

อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้บัญชาการสหรัฐฯ และพันธมิตร ตลอดจนหุ้นส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกมองเห็นภาพสนามรบที่แตกต่างออกไป มันไม่ใช่สนามรบที่จำกัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นสนามรบไร้พรมแดนที่กองทัพเรือจะปกป้องกองทัพบกและกองทัพบกจะจมเรือ มันคือแนวคิดเกี่ยวกับสนามรบที่มีการสู้รบในทุก ๆ พื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด

การทำสงครามแห่งศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทางความคิดแบบก้าวกระโดดนี้เรียกว่า การสู้รบแบบหลายมิติ และผู้บัญชาการต่าง ๆ มองว่าความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นนี้คือหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน

พล.ร.อ. แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก กล่าวว่า สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการฝึกทางทหารของตนอย่างเข้มข้นในด้านการสู้รบแบบหลายมิติเพื่อให้กองกำลังมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับภัยคุกคามในยุคใหม่ รอยเตอร์

“ผมอยากเห็นกองกำลังทางบกของกองทัพบกจมเรือ ยิงทำลายขีปนาวุธและอากาศยานที่ปล่อยขีปนาวุธลูกนั้น” พล.ร.อ. แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก กล่าว “องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องช่วยเพิ่มความคล่องตัวของกองกำลัง และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันทั่วทุกมิติของการสู้รบ”

พล.ร.อ. แฮร์ริสที่แสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมและการแสดงนิทรรศการด้านกำลังอำนาจทางบกในแปซิฟิก ของสมาคมแห่งสถาบันการสงครามทางบก กองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กล่าวว่า สหรัฐฯ พันธมิตรและหุ้นส่วนต่าง ๆ และแม้กระทั่งองค์ประกอบเฉพาะของแต่ละเหล่าทัพจะต้องมีความสบายใจมากขึ้นที่จะทำงานใน “สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่กองกำลังร่วมและกองกำลังผสมของเราดำเนินการปฏิบัติการในพื้นที่ของกันและกัน”

ภาพรวมของการสู้รบแบบหลายมิติ

เป้าหมายของการสู้รบแบบหลายมิติ คือ การทำให้เหล่าทัพต่าง ๆ สามารถบูรณาการขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งมิติทางอากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศ และพื้นที่ไซเบอร์ เพื่อยับยั้งและเอาชนะผู้ที่อาจเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีขีดความสามารถสูงในกรณีที่จำเป็น ข้าศึกต่าง ๆ กำลังก่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามจากพื้นที่ไซเบอร์ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และแม้กระทั่งอากาศยานไร้คนขับและวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

อย่างไรก็ตาม หากการจำกัดเส้นทางเทคโนโลยีและการปิดกั้นระบบสายการบังคับบัญชาทางทหารที่แตกต่างกันหมดสิ้นลง สหรัฐฯ และหุ้นส่วนต่าง ๆ อาจชิงความได้เปรียบกลับคืนมา พล.ร.อ. แฮร์ริส กล่าว ระบบเทคโนโลยีเฉพาะเหล่าทัพหลายระบบมีลักษณะเช่นนั้นซึ่งก่อให้เกิดความท้าทาย ระบบต่าง ๆ มักจะไม่สื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของผู้บัญชาการในการจัดส่งสรรพาวุธไปยังเป้าหมายได้ทันเวลา สหรัฐฯ และหุ้นส่วนจำเป็นต้องทำให้ “เครื่องตรวจจับสัญญาณและพลยิงจากต่างเหล่าทัพหรือต่างระบบสามารถสื่อสารกันได้” พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “ตามหลักการแล้ว เราจะพัฒนาไปถึงจุดที่เราจะเห็นกองกำลังร่วมทำงานร่วมกันในฐานะเครือข่ายเครื่องตรวจจับสัญญาณและพลยิง ที่จะทำให้เกิดขีดความสามารถสูงสุดจากเหล่าทัพหนึ่ง ๆ ในการยิงข้ามพื้นที่”

นั่นหมายความว่า สหรัฐฯ อาจตรวจพบภัยคุกคามและญี่ปุ่นอาจกำจัดภัยคุกคามดังกล่าว หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณของออสเตรเลียอาจตรวจพบขีปนาวุธและถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้กับเกาหลีใต้

เพื่อทดสอบแนวคิดนี้ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกจะเริ่มดำเนินการทดสอบขีดความสามารถแบบหลายมิติเหล่านี้ร่วมกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกในการฝึกริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ปี พ.ศ. 2561

การฝึกริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก เป็นการฝึกการสงครามทางทะเลระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจัดขึ้นทุก ๆ สองปีนอกชายฝั่งเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ในปี พ. ศ. 2559 มีประเทศต่าง ๆ 26 ประเทศ เรือและเรือดำน้ำกว่า 40 ลำ อากาศยาน 200 ลำ และกำลังพล 25,000 คนเข้าร่วมการฝึก ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับการสู้รบแบบหลายมิติ กองทัพบกสหรัฐฯ จะยิงขีปนาวุธโจมตีกองทัพเรือจากชายฝั่งเพื่อจมเรือ พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าวและเพิ่มเติมว่า “พันธมิตรญี่ปุ่นของเราจะยิงขีปนาวุธจากชายฝั่งเช่นเดียวกัน” เพื่อเอาชนะภัยคุกคามในทะเล

พล.อ. โทชิยะ โอกาเบะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ตนคาดหวังที่จะได้เห็นวันที่สหรัฐฯ ออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกดำเนินการตามแนวคิดเรื่องการสู้รบในหลายมิติ พล.อ. โอกาเบะกล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติการร่วมกันจากแนวความคิดนี้คือสิ่งสำคัญยิ่งต่อการต่อต้านผู้ที่อาจเป็นฝ่ายตรงข้าม เช่น เกาหลีเหนือ ที่ยังคงท้าทายการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติในเรื่องการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ

การสู้รบแบบหลายมิติ “จะต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเหนือเกาหลีเหนือ” พล.อ. โอกาเบะกล่าวในระหว่างการประชุมและการแสดงนิทรรศการด้านกำลังอำนาจทางบกในแปซิฟิก พ.ศ. 2560

พล.อ. โอกาเบะยังชี้ให้เห็นว่า ความร่วมมือแบบไตรภาคีและการประสานการสู้รบแบบหลายมิติที่มีผู้เข้าร่วมคือญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกา จะเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ชอบโอ้อวดและมีพฤติกรรมซ่อนเร้น

พล.อ. โอกาเบะให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศพื่อนบ้านของญี่ปุ่นตลอดจนสหรัฐอเมริกา “เราจะให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงแก่อาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้” พล.อ. โอกาเบะกล่าว

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ความร่วมมือเหล่านั้นประสบความสำเร็จคือ การลดความสามารถของข้าศึกในการคาดการณ์การปฏิบัติการทางทหารของเรา พล.อ. เดวิด จี. เพอร์กินส์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการการฝึกและหลักนิยมแห่งกองทัพบกสหรัฐฯ กล่าว

หากมีปัญหาเกิดขึ้นในมิติใดมิติหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เรือที่มีเจตนาร้ายลำหนึ่งก่อภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐฯ แต่เดิม กองทัพเรือสหรัฐฯ จะได้รับแจ้งให้จัดการกับปัญหาดังกล่าว “เรามีแนวโน้มที่จะมอบหมายภารกิจให้กับผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่นั้นเป็นประจำ” พล.อ. เพอร์กินส์กล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ “ถ้าคุณแก้ไขปัญหาโดยใช้เพียงเหล่าทัพของมิตินั้นอย่างเดียว ข้าศึกก็จะสามารถคาดเดาตามนั้นได้เช่นกัน”

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญในการสู้รบแบบหลายมิติที่กระทำอย่างเหมาะสมคือ การมีผู้นำทางทหารจากหลากหลายตัวเลือกเพื่อไขแก้ปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ

มันคือการผสมผสานขีดความสามารถของเหล่าทัพต่าง ๆ และแม้กระทั่งทหารจากประเทศอื่น ๆ เพื่อเอาชนะผู้ที่อาจเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือประเทศที่เป็นอันธพาล เหล่าผู้บัญชาการของสหรัฐฯ กล่าว

ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องนำทักษะจากทุกมิติมาเข้าร่วมหรือลงทุนโดยใช้เงินในระดับที่ประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถทำได้ พล.อ. เพอร์กินส์กล่าว ตัวอย่างเช่น ประเทศหนึ่งอาจมีกองทัพบกขนาดเล็กแต่มีทักษะทางด้านไซเบอร์ที่เหนือกว่า ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อให้กองกำลังร่วมสามารถขัดขวางการสื่อสารทางทหารหรือการเดินเรือของฝ่ายตรงข้าม

พล.อ. เพอร์กินส์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสถานการณ์สมมุติคือประเทศหนึ่งสามารถปกป้องน่านน้ำอาณาเขตของตนได้ แต่ไม่มีกองทัพเรือที่มีขีดความสามารถทางทะเลที่จะแสดงกำลังอำนาจต่อประเทศอื่น ๆ บางทีสิ่งที่ประเทศนั้นอาจทำได้คือการสนับสนุนขีดความสามารถที่ทางทหารเรียกว่า เอ2เอดี หรือการต่อต้านการเข้าถึงพื้นที่และการปฏิเสธการใช้พื้นที่ ประเทศดังกล่าวอาจปกป้องน่านน้ำอาณาเขตของตนเองไปพร้อมกับการตกลงใจให้สหรัฐฯ นำยุทโธปกรณ์ทางทหารไปไว้ในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแสดงกำลังอำนาจ

“คุณไม่ต้องทำทุกอย่าง” พล.อ. เพอร์กินส์กล่าว

พล.อ. โทชิยะ โอกาเบะ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรของญี่ปุ่น และกล่าวว่าตนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อนึกถึงภาพการสู้รบแบบหลายมิติที่มีประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วม จ.ส.ต. เดบราลี เบสต์/กองทัพบกสหรัฐฯ

การต่อต้านการเข้าถึงพื้นที่และการปฏิเสธการใช้พื้นที่ เป็นกลยุทธ์ที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ขีปนาวุธ ขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศที่ยิงจากพื้นดินหรือเรือเพื่อหักล้างขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม ขีปนาวุธเหล่านี้จะใช้ในการโจมตีเรือ อากาศยานและพื้นที่สำคัญของฝ่ายข้าศึก ความก้าวหน้าที่ผู้ที่อาจเป็นฝ่ายข้าศึกกระทำไว้ทั่วโลกในสมรภูมินี้มีส่วนทำให้การสู้รบแบบหลายมิติและแผนการทำสงครามที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามคาดการณ์ได้น้อยลงกลายเป็นสิ่งจำเป็น บรรดาผู้บัญชาการสหรัฐฯ กล่าว

บริบทของภูมิภาค

ด้วยเขตเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว กองทัพและความตึงเครียดในอินโดเอเชียแปซิฟิกทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้แผนการสู้รบที่ซับซ้อนมากขึ้น พล.อ. โรเบิร์ต บี. บราวน์ ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เขียนไว้ในบทความเกี่ยวกับการสู้รบแบบหลายมิติ

ภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ 36 ประเทศ มีประชากรจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามประเทศ และมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่ง

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วกำลังดำเนินไปพร้อมกับขีดความสามารถทางด้านยานพาหนะที่ไร้คนขับ การเรียนรู้ของหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้การแข่งขันทางทหารระหว่างคู่แข่งเพิ่มระดับขึ้น พล.อ. บราวน์กล่าว เครื่องมือมากมายเหล่านี้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบดิจิทัล ทำให้การป้องกันทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคง การสู้รบแบบหลายมิติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเห็นได้ชัด ภูมิภาคนี้กำลังต่อสู้กับความท้าทายบางประการที่แก้ไขได้ยากที่สุดในโลก เกาหลีเหนือท้าทายการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติด้วยเทคโนโลยีขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถมากขึ้น จีนท้าทายบรรทัดฐานสากลด้วยการจัดส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการในทะเลจีนใต้ และรัสเซียแสดงบทบาทในภูมิภาคนี้โดยใช้วิธีการทางทหารที่ยั่วยุ พล.อ. บราวน์กล่าว

“ภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดในอินโดเอเชียแปซิฟิก มาจากผู้เล่นในภูมิภาคที่มีอาวุธนิวเคลียร์และมีเจตนาที่จะบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ” พล.อ. บราวน์กล่าว “ขีดความสามารถในการปฏิเสธที่ซับซ้อนและกองกำลังที่มีขนาดเล็กกว่ากองทัพที่บริหารจัดการโดยประเทศหนึ่ง ๆ แต่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพขนาดใหญ่ ๆ ที่มีสายการสื่อสารภายในทำให้เกิดอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

การรับความเสี่ยง

การต่อสู้กับข้าศึกที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ต้องอาศัยการเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติ

การนำแนวคิดเรื่องการสู้รบแบบหลายมิติไปใช้ให้เกิดผลทั่วทั้งกองทัพเรือ กองทัพบก หน่วยนาวิกโยธินและกองทัพอากาศจะต้องอาศัยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติจากระดับสูงสุดของกองทัพ พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว

จะต้องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ระบบตรวจจับภัยคุกคามและระบบอาวุธสามารถสื่อสารกันได้ ทั้งระหว่างเหล่าทัพ ต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และกับประเทศที่เป็นหุ้นส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะทำได้

“กองกำลังร่วมจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น ในระยะทางที่ไกลขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้น มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตมากขึ้น และที่สำคัญคือเป็นวิธีการที่คุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว” พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินตัว”

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมที่เหล่าทัพต่าง ๆ ใช้งบประมาณและระบบเทคโนโลยีของตนเอง พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “ผมเห็นวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเราแล้วก็ต้องส่ายหัว”

พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติต้องใช้ความพยายามที่ยั่งยืน “เราต้องนำแนวคิดนี้ไปผนวกเข้ากับวิธีการที่เราฝึกตลอดทั้งปี” พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “เราทุกคนรู้ว่าชัยชนะในการสู้รบในวันพรุ่งนี้เป็นผลจากการฝึกในวันนี้”

การสู้รบแบบหลายมิติในความหมายของมันเองนั้น กองทัพบกรับรู้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการปฏิบัติ “พล.ร.อ. แฮร์ริสได้ขอให้กองทัพบกจมเรือ ทำลายดาวเทียม ยิงทำลายขีปนาวุธ ขัดขวางกองกำลังส่วนบังคับบัญชาและควบคุม และจำกัดการเคลื่อนที่ทางทะเล ในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว กองกำลังร่วมจะต้องประสานระบบตรวจจับสัญญาณและระบบอาวุธของตนอย่างเต็มรูปแบบกว่าเมื่อก่อน โดยรวมแล้ว เราจะต้องเป็นผู้ตรวจจับสัญญาณและผู้ยิงได้โดยไม่ต้องรู้ระบบทั้งหมด”

พล.อ. เพอร์กินส์กล่าวว่าการศึกษาวิชาทหารและการฝึกอบรมร่วมกัน จะเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพต่าง ๆ และระหว่างกองทัพพันธมิตร “เมื่อคุณฝึกร่วมกัน คุณต้องแก้ปัญหาร่วมกัน” พล.อ. เพอร์กินส์กล่าว “เท่ากับว่าคุณได้สร้างความสัมพันธ์”

เมื่อพูดถึงกองทัพแห่งวันพรุ่งนี้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นและสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น พล.ร.อ. แฮร์ริสระบุว่า กองทัพที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเปรียบเสมือนบริษัทที่ให้บริการร่วมเดินทาง เช่น อูเบอร์และลิฟต์ ที่มีแอปพลิเคชันที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่เฉพาะเจาะจง “แต่แทนที่จะเป็นการเดินทางร่วมกัน” พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “ผมกำลังมองหาเป้าหมายร่วมกัน”

พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้าศึกมีความซับซ้อนมากขึ้น เดิมพันก็สูงขึ้นด้วย “ประเทศของเราต้องรักษากำลังอำนาจในการสู้รบที่น่าเชื่อถือร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนที่มีความคิดคล้ายกัน เพื่อดำรงการเข้าถึงพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมดของโลกโดยไม่มีอุปสรรค” พล.ร.อ. แฮร์ริสกล่าว “เสรีภาพ ความยุติธรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎระเบียบกำลังตกอยู่ในอันตราย”

หุ้น