• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

เจ้าหน้าที่ฟอรัม

ผู้นำกองกำลังภาคพื้นดินระดับสูงซึ่งปฏิบัติการทั่วทั้งอินโดเอเชียแปซิฟิกรวมตัวกันในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อหารือในเรื่องการตอบโต้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

การประชุมสามรายการที่จัดให้มีขึ้นพร้อมกันมีแนวคิดเดียวกัน คือ “ความเป็นเอกภาพของความพยายาม: การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างพลเรือนและทหารในการตอบโต้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ของกองกำลังภาคพื้นดิน” การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การประชุมสามวันของผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกครั้งที่ 10 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 ประเทศ การสัมมนาการจัดการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกครั้งที่ 41 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 26 ประเทศ และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนายทหารประทวนอาวุโสครั้งที่สาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 18 ประเทศ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกระบุ

“การที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกและการสัมมนาการจัดการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากและเป็นเวลาเหมาะเจาะที่สุด” นายบัน กี-มุน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้กล่าวคำปราศรัยหลักระบุ “แม้ว่าเกาหลีได้รับการขนานนามว่า ‘ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า’ แต่สิ่งต่าง ๆ ที่มาตุภูมินี้มิได้มีความสงบเลย”

นายบันเรียกการรวมตัวกันดังกล่าวว่าเป็นโอกาสในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นร่วมกันในหมู่ประเทศต่าง ๆ

“ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่เป็นศัตรูร่วมกันของเราที่จะต้องเอาชนะเพื่อความอยู่รอดและความรุ่งเรืองของมนุษยชาติ ซึ่งทำให้บทบาทของกองกำลังภาคพื้นดินสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีบุคลากรทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมาก” พล.อ. คิม ยองวู ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐเกาหลีและประธานร่วมของการประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกกล่าว

พล.อ. มาร์ก เอ. มิลลี เสนาธิการกองทัพบกสหรัฐฯ และประธานร่วมอีกผู้หนึ่งของการประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวว่า เวลาและสถานที่สำหรับการประชุมในปีนี้ “ไม่สามารถพิเศษไปมากกว่านี้” โดยพล.อ. มิลลีกล่าวว่า “เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง” ที่ประเทศต่าง ๆ จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อันดับ 1 ที่ประชาคมนานาชาติต้องเผชิญ นั่นคือ เกาหลีเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ 43 กิโลเมตร

“เกาหลีเหนือกำลังคุกคามเพื่อนบ้านของตนอย่างชัดเจนและเปิดเผย การยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่น การยั่วยุเกาหลีใต้ และการคุกคามสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนและเปิดเผย” พล.อ. มิลลีกล่าว “เกาหลีเหนือไม่เพียงคุกคามญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ แต่คุกคามคนทั้งโลก จึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งโดยไม่มีข้อสงสัยว่า เราทุกคนต้องทำทุกอย่างที่มนุษย์พึงกระทำเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางทหารในการโน้มน้าวเกาหลีเหนือว่า เส้นทางของเกาหลีเหนือในการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์เป็นเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง”

(ภาพ: พล.อ. คิม ยองวู ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐเกาหลีและ พล.อ. มาร์ก เอ. มิลลี เสนาธิการกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าสู่พิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกครั้งที่ 10 การสัมมนาการจัดการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิกครั้งที่ 41 และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนายทหารประทวนอาวุโสครั้งที่สามในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560)

ผู้นำกองกำลังภาคพื้นดินมองว่า การประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก การสัมมนาการจัดการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนายทหารประทวนอาวุโสนี้ เป็นการสัมมนาทางทหารระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการส่งเสริมความมั่นคง สันติภาพและความร่วมมือในอินโดเอเชียแปซิฟิก กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกระบุ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะผู้อภิปรายในระหว่างการประชุมทั้งสาม มุ่งเน้นในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

  • ความร่วมมือระหว่างวิกฤตการณ์
  • การผสานอำนาจอ่อนในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างพลเรือนและทหารในระหว่างวิกฤตการณ์
  • การจัดการและการประสานงานในปฏิบัติการทางพลเรือนและทหารในระหว่างวิกฤตการณ์
  • ความพยายามของการพัฒนาสถาบันเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของนายทหารชั้นประทวน
  • บทบาทและความพยายามของนายทหารชั้นประทวนในระหว่างวิกฤตการณ์

หากท่านต้องการดูภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้บัญชาการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก การสัมมนาการจัดการกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนายทหารประทวนอาวุโสเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าเฟซบุ๊กของการประชุมได้ที่ www.facebook.com/PACCandPAMS

หุ้น