• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ออสเตรเลียให้สัตยาบันด้านเขตแดนทางทะเลกับติมอร์-เลสเต
ออสเตรเลียให้สัตยาบันด้านเขตแดนทางทะเลกับติมอร์-เลสเต

ออสเตรเลียให้สัตยาบันด้านเขตแดนทางทะเลกับติมอร์-เลสเต

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมายที่กำหนดเขตแดนทางทะเลกับติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นกรอบการทำงานของทั้งสองประเทศในการแบ่งรายได้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติเกรตเทอร์ซันไรส์ที่อยู่นอกชายฝั่ง

ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสนธิสัญญาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับพรมแดนทะเลติมอร์ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเกรตเทอร์ซันไรส์ พื้นที่แห่งนี้ได้รับการค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีก๊าซอยู่ถึง 5.1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

“ด้วยการผ่านกฎหมายที่บังคับใช้ตามสนธิสัญญาดังกล่าวในวันนี้ ทำให้ออสเตรเลียพร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือกับติมอร์-เลสเต ในการพัฒนาแหล่งก๊าซเกรตเทอร์ซันไรส์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ” นายสก็อต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าว

“เกรตเทอร์ซันไรส์จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางรายได้ การพัฒนาเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมในติมอร์-เลสเต รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในอนาคตทางเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเต”

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ติมอร์-เลสเตจะได้รับรายได้ร้อยละ 70 หากมีการส่งก๊าซไปยังเกาะ หรือร้อยละ 80 หากมีการส่งก๊าซไปยังออสเตรเลียเพื่อเข้ากระบวนการผลิตก๊าซ

ออสเตรเลียพยายามหาเขตแดนที่สอดคล้องกับแนวไหล่ทวีปของประเทศ แต่ติมอร์-เลสเตแย้งว่าควรแบ่งเขตคนละครึ่งระหว่างประเทศตนกับออสเตรเลีย ซึ่งจะทำให้แหล่งก๊าซเกรตเทอร์ซันไรส์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของติมอร์-เลสเต

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์-เลสเตกล่าวว่า สามารถให้สัตยาบันตามสนธิสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการลงประชามติที่ทำให้ประเทศขนาดเล็กในแปซิฟิกที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างติมอร์-เลสเต ได้รับเอกราชที่รอยคอยมาอย่างยาวนานใน พ.ศ. 2542

หุ้น