เกี่ยวกับเรา

IPDefenseForum.com is คือนิตยสาร Indo Pacific Defense Forum ออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย US Pacific Command (USPACOM)

พันธกิจของเรา

Indo-Pacific Defense FORUM คือนิตยสารของผู้ปฏิบัติงานสายความมั่นคงที่จัดพิมพ์เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้บัญชาการของ United States Pacific Command เพื่อเป็นช่องทางสำหรับบุคลากรสายความมั่นคงในแถบเอเซียและแปซิฟิค การแสดงความเห็นต่าง ๆ ในนิตยสารนี้ไม่ถือเป็นการแจ้งนโยบายหรือความเห็นของหน่วยบัญชาการนี้หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐบาลสหรัฐฯ บทความทั้งหมดเขียนโดยเจ้าหน้าที่ของ IPD Forum เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไซต์นี้นำเสนอบทความจากนิตยสาร IPD Forum รวมทั้งข่าวสารจากในภูมิภาคและข้อมูลวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์หรือบทวิจารณ์โดยผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมจัดทำข้อมูลของ IPDefenseForum.com ที่ได้รับค่าตอบแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่นิตยสารนี้เพื่อกิจการสาธารณะของกระทรวงกลาโหมภายใต้ธรรมนูญของหน่วยงาน

ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

IAPD Forum

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและการแจกจ่ายนิตยสารได้จาก: ผู้จัดการโครงการ Indo-Pacific Defense Forum – HQ USPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 ipdf@ipdefenseforum.com