เกี่ยวกับเรา

IAPDForum.com is คือนิตยสาร Indo Asia Pacific Defense Forum ออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย US Pacific Command (USPACOM)

พันธกิจของเรา

Indo Asia-Pacific Defense FORUM คือนิตยสารของผู้ปฏิบัติงานสายความมั่นคงที่จัดพิมพ์เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้บัญชาการของ United States Pacific Command เพื่อเป็นช่องทางสำหรับบุคลากรสายความมั่นคงในแถบเอเซียและแปซิฟิค การแสดงความเห็นต่าง ๆ ในนิตยสารนี้ไม่ถือเป็นการแจ้งนโยบายหรือความเห็นของหน่วยบัญชาการนี้หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐบาลสหรัฐฯ บทความทั้งหมดเขียนโดยเจ้าหน้าที่ของ IAPD Forum เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไซต์นี้นำเสนอบทความจากนิตยสาร IAPD Forum รวมทั้งข่าวสารจากในภูมิภาคและข้อมูลวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์หรือบทวิจารณ์โดยผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมจัดทำข้อมูลของ IAPDForum.com ที่ได้รับค่าตอบแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่นิตยสารนี้เพื่อกิจการสาธารณะของกระทรวงกลาโหมภายใต้ธรรมนูญของหน่วยงาน

ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

IAPD Forum

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและการแจกจ่ายนิตยสารได้จาก: ผู้จัดการโครงการ Asia-Pacific Defense Forum – HQ USPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 iapdf@iapdforum.com