เอสโตเนีย: การทดสอบดีเอ็นเอฟรี

เอสโตเนีย: การทดสอบดีเอ็นเอฟรี

เอสโตเนียกำลังเสนอการรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมแก่ประชาชนฟรีในการทดลองทั่วประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคทั่วไปและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นผ่านรายงานข้อมูลแบบเป็นส่วนตัว

นางลิลลี่ มิลานี นักวิจัยแห่งศูนย์จีโนมเอสโตเนียนที่มหาวิทยาลัยทาร์ทูกล่าวว่า โครงการนี้ได้เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และในขั้นต้นจะครอบคลุมอาสาสมัคร 100,000 คนในรัฐบอลติกที่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1.3 ล้านคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องบริจาคตัวอย่างดีเอ็นเอจากเลือดและยินยอมที่จะเก็บข้อมูลของตนในธนาคารชีวภาพเอสโตเนียนซึ่งได้รวบรวมบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและตัวอย่างชีวภาพของชาวเอสโตเนียตั้งแต่ พ.ศ. 2543

“โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นฆาตกรหมายเลข 1 ในเอสโตเนีย“ นางมิลานีกล่าวและเสริมว่า เจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์หวังว่าข้อมูลการตรวจคัดกรองพันธุกรรมจะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น
“รูปแบบการดำเนินชีวิตมีความสำคัญมากกว่ายีนเสมอ“ นางมิลานีกล่าว

ตัวอย่างดีเอ็นเอจะถูกวิเคราะห์สำหรับการแปรผันทางพันธุกรรมมากกว่า 600,000 ชนิดที่เชื่อมโยงกับโรคทั่วไป เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานและมะเร็ง จากนั้น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกล่วงหน้าว่าต้องการรับข้อมูลมากน้อยเพียงใดเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลที่ไม่จำเป็น

รัฐบาลเอสโตเนียได้จัดสรรเงิน 5 ล้านยูโร (ประมาณ 204 ล้านบาท) สำหรับโครงการใน พ.ศ. 2561 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น