• Home »
  • ติดอันดับ »
  • แผนเพิ่มเงินเดือนของกองทัพได้รับการนำเสนอในงบประมาณด้านกลาโหมของเกาหลีใต้
แผนเพิ่มเงินเดือนของกองทัพได้รับการนำเสนอในงบประมาณด้านกลาโหมของเกาหลีใต้

แผนเพิ่มเงินเดือนของกองทัพได้รับการนำเสนอในงบประมาณด้านกลาโหมของเกาหลีใต้

ฟีลิกซ์ คิม

ชายและหญิงของกองทัพเกาหลีใต้สามารถคาดหวังว่าจะได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจากรัฐสภาเกาหลีใต้ การเพิ่มครั้งนี้จะเป็นงบประมาณจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของกระทรวงกลาโหมด้วยงบประมาณเกือบ 44 ล้านล้านวอน ( 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.36 ล้านล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปี พ.ศ. 2560 ผู้สังเกตการณ์ด้านกลาโหมชาวเกาหลีกล่าวว่าการขอขึ้นเงินเดือนครั้งนี้สมควรเกิดขึ้นนานแล้ว นอกจากนี้ยังมีการขอให้เพิ่มจำนวนนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตรอีกด้วย

ในปัจจุบัน ชายที่มีร่างกายสมบูรณ์อายุ 18 ถึง 35 ปี จะต้องรับราชการในกองทัพเกาหลีเป็นเวลา 21 ถึง 24 เดือนโดยขึ้นอยู่กับเหล่าทัพ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกปฏิบัติหน้าที่ด้านพลเรือนที่ไมใช่การทหารได้เช่นกัน

“รัฐบาลมีประวัติการจ่ายเงินเดือนในระดับต่ำมากสำหรับชายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ซึ่งต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ” นายหยาง วุก นักวิจัยอาวุโสแห่งสภากลาโหมและความมั่นคงของเกาหลีซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงโซลกล่าว “พ่อแม่ต้องแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของทหารเหล่านี้”

แผนงบประมาณที่ยื่นต่อกระทรวงการคลังเรียกร้องให้ทหารยศสิบเอกได้รับเงินเดือน 405,996 วอน (350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 12,250 บาท) ต่อเดือน นั่นคือประมาณร้อยละ 30 ของค่าจ้างขั้นต่ำของชาวเกาหลี โดยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 216,000 วอน (187 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6,545 บาท)

การขึ้นเงินเดือนดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่มีการโต้แย้ง นายหยางอธิบายและกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลใหม่ของนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มระดับของความภาคภูมิใจให้กับทหารเกณฑ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความรู้สึกของการปกครองตนเองมากขึ้น

นายหยางเห็นว่า การเพิ่มจำนวนนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตรเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ซึ่งกำลังลดจำนวนทหารเกณฑ์ งบประมาณที่นำเสนอได้ขอเพิ่มจำนวนนายทหารจาก 2,198 นายเป็น 3,089 นาย

” การเพิ่มจำนวนนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตรอาจเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีในการเติมเต็มช่องว่าง” นายหยางกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว นายทหารเหล่านี้มีระยะเวลาของการรับราชการนานกว่าทหารเกณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการทหารมืออาชีพของเกาหลีได้ดีกว่า และอาจแผ้วทางสำหรับกองทัพของอาสาสมัครแทนที่ทหารเกณฑ์ในที่สุด

ในขณะที่ระบบป้องกันขีปนาวุธและทางอากาศของเกาหลี และที่เรียกว่าโครงการชิงโจมตีสังหารก่อน รวมทั้งขีดความสามารถในการยิงอื่น ๆ ของกองทัพได้รับประโยชน์จากงบประมาณที่นำเสนอซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ที่ 13.6 ล้านล้านวอน (1.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4 แสนล้านบาท) นายหยางเข้าใจว่า การเพิ่มเงินเดือนอาจสร้างความตึงตัวให้กับงบประมาณด้านกลาโหมในขณะที่จำเป็นต้องปรับปรุงระบบยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศเพื่อขัดขวางภัยคุกคามที่เป็นอันตรายจากเกาหลีเหนือ

“ไม่มีการคัดค้านการเพิ่มจำนวนนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตรที่นำเสนอ” นายหยางกล่าว “อย่างไรก็ตาม มีความกังวลอย่างมากสำหรับการขาดแคลนงบประมาณหากมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าหรือแม้แต่สามเท่า”

การเพิ่มงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นเงินเดือน เป็นหนึ่งในคำสัญญาในการรณรงค์เลือกตั้งของนายมุน

“การเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอเหล่านี้ตั้งอยู่บนการปฏิรูปทางทหาร” นายหยางสรุปและกล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายหลักอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงจากกองกำลังผสมสหรัฐฯ-เกาหลีในปัจจุบันเป็นกองกำลังป้องกันที่เป็นชาวเกาหลีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญอย่างมากกับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างเข้มแข็งเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ

นายฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หุ้น