นานาทัศนะ

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิิินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่หนึ่งของ พ.ศ. 2561 อย่างที่ท่านสังเกตเห็น ชื่อของนิตยสาร ฟอรัม ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสะท้อนถึงวิวัฒนาการของภูมิภาคได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นในเรื่องระบบยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนข้อตกลงด้านความมั่นคงและองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ขยายขอบเขตมากขึ้น

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้ประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจบางแห่งที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ที่เชื่อมต่อกันโดยเส้นทางการค้าที่พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังที่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ล่าสุดชี้ให้เห็น อินเดียคือหนึ่งในมหาอำนาจที่เป็นผู้นำระดับโลกและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการป้องกันที่แข็งแกร่ง ในทำนองเดียวกัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และที่ประชุมกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ก็ได้ขยายอิทธิพลออกไปนอกเอเชียด้วยเช่นกัน ฟอรัม จะยังคงสนับสนุนการขยายอิทธิพลของเอเชียไปทั่วโลกโดยการจัดหาพื้นที่เพื่อให้บุคลากรทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องค่านิยมที่มีร่วมกัน ความกังวลด้านความมั่นคง และโอกาสต่าง ๆ

ฟอรัม ฉบับนี้ได้ยกย่องความสำคัญของการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมด้านความมั่นคงในอนาคต วิวัฒนาการอันรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ขีดความสามารถ และความเป็นจริงทางไซเบอร์กำลังทำให้แนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและความมั่นคงเปลี่ยนไป พันธมิตรและหุ้นส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะต้องปรับตัวเท่านั้น แต่ยังต้องร่วมมือกันมากกว่าที่เคยเพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการต่อต้านภัยคุกคามยุคใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น

ความก้าวทางเทคโนโลยีที่แพร่หลายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้เพิ่มความกดดันให้กับกองทัพ ต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก และทำให้กองทัพเหล่านี้หันมาส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพและองค์ประกอบต่าง ๆ ของกองทัพ และกับพันมิตรและหุ้นส่วน พันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

การปรับแต่งข้อมูลทางสื่อสังคม ตลอดจนการโจมตีโดยมัลแวร์และแรนซัมแวร์ (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) เมื่อเร็ว ๆ นี้คือสิ่งบ่งชี้ว่าเครื่องมือทางด้านข้อมูลและขีดความสามารถทางไซเบอร์อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ชั่วร้าย บทความหนึ่งใน ฟอรัม ฉบับนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไซเบอร์เพื่อจัดการกับการคุกคามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่หลากหลายในภายภาคหน้าก็อาจนำมาซึ่งภัยอันตรายอีกมากมาย พันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ ต้องใช้วิธีการร่วมมือแบบพหุภาคีในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามในทุกมิติ เนื่องจากสนามรบในวันข้างหน้าจะมีความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com

 

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก