นานาทัศนะ

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สี่สำหรับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งฉบับนี้จะศึกษาความหมายร่วมสมัยของการป้องปรามในขณะที่ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การป้องปรามกลายเป็นคำที่มีความหมายใหม่เมื่อเราก้าวพ้นยุคสงครามเย็นและเข้าสู่ทศวรรษที่สามของศตวรรษนี้ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกและที่อื่น ๆ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนและมักจะรุนแรงกว่าเมื่อก่อน ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การแสวงหาขีปนาวุธติดอาวุธนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือและการส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการในทะเลจีนใต้ของจีน ไปจนถึงกลยุทธ์ในการก่อการร้ายของกลุ่มอิสลามสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในฟิลิปปินส์ และการกลับสู่ประเทศของนักรบที่ไปร่วมรบในอิรักและซีเรีย พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เข้าใจภัยคุกคามเหล่านี้ได้ดีขึ้น และพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านและปราบปรามภัยคุกคามดังกล่าว

ฟอรัม ฉบับนี้ จะเริ่มที่ภาพรวมของแนวคิดในเรื่องการสู้รบแบบหลายมิติ และการนำแนวคิดนี้ไปใช้กับความสัมพันธ์และการตอบสนองแบบพหุภาคี บทความอื่น ๆ จะกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ อาทิ วิธีการป้องปรามภัยคุกคามภายในต่อความมั่นคงของอินเดีย และวิธีการถ่วงดุลอำนาจของรัสเซียในภูมิภาคนี้ ฟอรัม ฉบับนี้ยังมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการป้องปรามในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางด้านอาวุธเรือดำน้ำในอินโดเอเชียแปซิฟิก พลวัตแห่งการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการป้องปรามตามแบบ การป้องปรามนอกแบบ และการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ กับการดำเนินกลยุทธ์ด้านความมั่นคง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ยังเป็นปัจจัยในการป้องปราม อาวุธใหม่ต่าง ๆ สามารถช่วยลดภัยคุกคามได้ แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็อาจกระตุ้นให้เกิดการใช้ขีดความสามารถและกลวิธีแบบอสมมาตรในการทำสงคราม นอกจากนี้ การโจมตีตอบโต้แบบดั้งเดิมต่อการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายและการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันกำลังเป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคจะต้องพัฒนากลยุทธ์และวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งภัยคุกคามดังกล่าวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ การป้องปรามที่ดีขึ้นจะทำให้ผู้ที่อาจเป็นฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่าการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงโดยรวมของเราจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาด การพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อจะสามารถตอบโต้ภัยคุกคามใหม่เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นพันธมิตร

การปกป้องโลกและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดเอเชียแปซิฟิกก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อเสถียรภาพ ความร่วมมือในเรื่องผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่า ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทำให้มีโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com

 

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก