นานาทัศนะ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สี่ของ พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการปรับปรุงกองทัพเรือให้ทันสมัย

ปัจจุบันนี้ ประเทศต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก ต้องเผชิญกับความท้าทายทางทะเลที่ซับซ้อนและบั่นทอนความมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงภัยคุกคามจากการบุกรุกของประเทศเพื่อนบ้านที่มีท่าทีก้าวร้าว อาชญากรรมอย่างเช่นการค้ามนุษย์ การปล้นสะดมทางทะเล และการประมงที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งข้อพิพาททางทะเล และทางอาณาเขตในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วน กำลังร่วมมือกันในการเพิ่มขีดความสามารถทางทะเลของกองทัพเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในท้องทะเล ยับยั้งความขัดแย้งและการบีบบังคับ และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

ในการตอบโต้การแสดงอำนาจและแสนยานุภาพทางทะเลเพิ่มขึ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะจากจีน ประเทศต่าง ๆ กำลังเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพื่อปรับปรุงกองทัพเรือโดยการซื้อเรือดำน้ำ เรือรบ เรือลาดตระเวน และอากาศยานตรวจตรา

ใน ฟอรัม ฉบับนี้ มีนักเขียนรับเชิญสามท่านมาร่วมวิเคราะห์ความทะเยอทะยานของจีนในการเป็นมหาอำนาจทางทะเล ท่านแรกคือ ดร.แอนดรูว์ เอส. เอริคสัน ศาสตราจารย์ที่สถาบันการศึกษาทางทะเลจีนแห่งวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ ซึ่งจะอธิบายถึงความสำคัญของการขยายกองกำลังทางทะเลทั้งสามหน่วยของจีน นางลิซา โทบิน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับจีนและทำงานอยู่ที่กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก เขียนถึงภาพรวมที่น่าครุ่นคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปเชิงสถาบันที่อยู่เบื้องหลังยุทธศาสตร์ทางทะเลของจีน ร.อ. ซุกจุน ยูน (เกษียณอายุ) แห่งกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี จะเสนอโอกาสสำหรับประเทศต่าง ๆ อย่างเช่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้ เพื่อช่วยขยายขีดความสามารถทางกองทัพเรือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟอรัม จะปิดฉบับนี้ด้วยบทความจากนักเขียนของเราเอง ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทสำคัญที่การคว่ำบาตรระหว่างประเทศจะมีต่อเกาหลีเหนือจนกว่ากระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะสำเร็จ แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าว แต่การคว่ำบาตรที่ได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลอย่างมากในการกดดันเกาหลีเหนือให้มาพบกับนาย

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การรับรองว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่อาศัยความร่วมมือทางทะเลจากหลายประเทศในอินโดแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังต้องมีความตระหนักรู้ทั่วโลกถึงหน้าที่ร่วมกันในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปจนกว่าผลสุดท้ายที่ต้องการจะสำเร็จลุล่วง

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะกระตุ้นการพูดคุยในระดับภูมิภาคถึงความท้าทายทางทะเลที่สำคัญเหล่านี้ และผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ได้ที่  ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันมุมมองของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก