นานาทัศนะ

Admiral

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเน้นในเรื่องผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกในห้วงปัจจุบันตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต้องใช้ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันในการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันทรัพยากรที่ดีขึ้น และการเพิ่มความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกในระยะยาว เมื่อมีผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ประเทศต่าง ๆ ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความมั่นคงได้

ฟอรัม ฉบับนี้จะเน้นเรื่องความจำเป็นในการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษายุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะมีนักรบนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรียเดินทางกลับไป รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกได้เตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสร้างนโยบายที่จะช่วยจัดการกับภัยคุกคาม

การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารทั่วภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่จำเป็นอย่างยิ่งและนำมาซึ่งความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนาในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางทหารที่แข็งแกร่ง ประเทศต่าง ๆ จะสามารถลดแรงเสียดทานและสร้างเสถียรภาพระยะยาวในภูมิภาคได้

ใน ฟอรัม ฉบับนี้ กองทัพเรือนิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างของการสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการเอาชนะความท้าทายทางภูมิศาสตร์และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ที่มีความคิดคล้ายกันเพื่อดำรงเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

การปกป้องโลกและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดเอเชียแปซิฟิกก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อเสถียรภาพ ความร่วมมือในเรื่องผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่า ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทำให้มีโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน

ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มุมที่ลึกซึ้งสำหรับผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com

HarryHarrisSigพลเรือเอก แฮร์ร’ บ’. แฮร์ร‘ส จูเน’ยร์

กองทัพเรือสหรัฐฯ

ผู้บัญช“ก“ร กองบัญช“ก“รสหรัฐฯ ประจ”ภ“คพื้นแปซ‘ฟ‘ก