เรื่องสั้นได้รับความนิยม

Author :

การประชุมแสดงความคิดเห็นเอื้อต่อการขยายความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านการแพทย์ทหารของสหรัฐฯ และอินโดเอเชียแปซิฟิก

เจ้าหน้าที่ฟ...

นายดูเตอร์เตกล่าวว่า นายสี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนขู่ที่จะทำสงครามกับฟิลิปปินส์ในเรื่องการขุดเจาะน้ำมัน

รอยเตอร์ นาย...