หมวดหมู่ : ติดอันดับ

กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกแปซิฟิกมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ 5

เจ้าหน้าที่ ...