หมวดหมู่ : ข่าวผู้ก่อการร้าย

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ: การใช้ข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อหาตัวนักรบหัวรุนแรง

ด‘แอสโซซ‘เอท...