หมวดหมู่ : วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

นักดนตรีร็อค ซุยเจี๋ยน กล่าวว่า เพลงของตนไม่เคยเปลี่ยน แต่จีนเปลี่ยนไปแล้ว

เรื่องและภาพ...